گنجور

شعرهای با وزن «مفعول مفاعیل مفاعیل فعل (وزن رباعی)» و حروف قافیهٔ «اقینیست»

 

مولانا » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۸۲

 

ای جان جهان جان و جهان باقی نیست

جز عشق قدیم شاهد و ساقی نیست

بر کعبهٔ نیستی طوافی دارد

عاشق چو ز کعبه است آفاقی نیست


متن کامل شعر را ببینید ...

جلال الدین محمد مولوی
 

کمال‌الدین اسماعیل » رباعیات » شمارهٔ ۱۵۰

 

امشب که بجز یار مرا ساقی نیست

می نالم و ناله ام ز مشتقاقی نیست

خود عادت بلبلست فریاد ارنی

بر غنچه ز دل نمودگی باقی نیست


متن کامل شعر را ببینید ...

کمال‌الدین اسماعیل
 

سعیدا » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۴۶

 

جامی است جهان به دست یک ساقی نیست

یک دم باقی، دم دگر باقی نیست

پیمان شکنی است کار دوران هر روز

این عهد زمانه عهد [و] میثاقی نیست


متن کامل شعر را ببینید ...

سعیدا