گنجور

شعرهای با وزن «مفعول مفاعیل مفاعیل فعل (وزن رباعی)» و حروف قافیهٔ «ازتوام»

 

مسعود سعد سلمان » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۲۶۳

 

دلخسته چشم ناوک انداز توام

جان بسته چنگ بلبل آواز توام

مولا و غلام کشی و ناز توام

من رنجه ز موی بند غماز توام


متن کامل شعر را ببینید ...

مسعود سعد سلمان
 

جامی » دیوان اشعار » واسطة العقد » رباعیات » شمارهٔ ۳۴

 

دیوانه شکل دین برانداز توام

مفتون دو لعل نغمه پرداز توام

ای وای من آن زمان که ماند محروم

دیده ز جمال و گوش ازآواز توام


متن کامل شعر را ببینید ...

جامی