گنجور

شعرهای با وزن «مفعول مفاعیل مفاعیل فعل (وزن رباعی)» و حروف قافیهٔ «ارمنکهدارددرعشق»

 

مولانا » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۰۶۸

 

تمکین و قرار من که دارد در عشق

مستی و خمار من که دارد در عشق

من در طلب آب و نگارم چون باد

کار من و بار من که دارد در عشق


متن کامل شعر را ببینید ...

جلال الدین محمد مولوی