گنجور

شعرهای با وزن «مفعول مفاعیل مفاعیل فعل (وزن رباعی)» و حروف قافیهٔ «ادیخوشباش»

 

خاقانی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۹۰

 

خاقانی اگر نه خس نهادی خوش باش

گام از سر کام در نهادی خوش باش

هرچند به ناخوشی فتادی خوش باش

پندار در این دور نزادی خوش باش


متن کامل شعر را ببینید ...

خاقانی شروانی