گنجور

اشعار مشابه

 

ابوسعید ابوالخیر » رباعیات نقل شده از ابوسعید از دیگر شاعران » رباعی شمارهٔ ۲۳۵

 

آن روز که نور بر ثریا بستند

وین منطقه بر میان جوزا بستند

در کتم عدم بسان آتش بر شمع

عشقت به هزار رشته بر ما بستند


متن کامل شعر را ببینید ...

ابوسعید ابوالخیر
 

نجم‌الدین رازی » مجموعهٔ اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۳۲

 

ز آن پیش که نور بر ثریا بستند

وین منطقه بر میان جوزا بستند

در عهد ازل بسان آتش بر شمع

عشقت به هزار رشته بر ما بستند


متن کامل شعر را ببینید ...

نجم‌الدین رازی
 

قاسم انوار » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۱۴

 

آن روز که این گنبد مینا بستند

وین طارم نه سپهر اعلا بستند

نی کتم عدم بود،نه شمع و نه آتش

نی رشته،که عشق یار بر ما بستند


متن کامل شعر را ببینید ...

قاسم انوار