گنجور

شعرهای با وزن «مفعول مفاعیل مفاعیل فعل (وزن رباعی)» و حروف قافیهٔ «ابازچهگرفت»

 

عراقی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۴۷

 

زنجیر سر زلف تو تاب از چه گرفت؟

و آن چشم خمارین تو خواب از چه گرفت؟

چون هیچ کسی برگ گلی بر تو نزد

سر تا قدمت بوی گلاب از چه گرفت؟


متن کامل شعر را ببینید ...

عراقی