گنجور

سیف فرغانی » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۲۱

 

آنی که منورست آفاق از تو

محروم بماندم من مشتاق از تو

این محنت نو نگر که در خلوت وصل

تو با دگری جفتی و من طاق از تو

سیف فرغانی
 

سیف فرغانی » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۲۲

 

هر بوسه کز آن تنگ دهان می خواهی

عمریست که از معدن جان می خواهی

در ظلمت خط او نگر زیر لبش

از آب حیات اگر نشان می خواهی

سیف فرغانی
 
 
۱
۲
sunny dark_mode