گنجور

اوحدی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۲۳

 

امروز که گشت باغ رنگین از گل

شد خاک چمن چو نافهٔ چین از گل

بشکفت به صحرا گل مشکین، نه شگفت

گر ناله کند بلبل مسکین از گل

اوحدی مراغه‌ای