گنجور

اوحدی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۶۶

 

در باغ شدی، سر و سر افشانی کرد

سنبل ز نسیم تو پریشانی کرد

گل روی ترا بدید، چون سجده نکرد

مردم همه گفتند: به پیشانی کرد

اوحدی مراغه‌ای