گنجور

اشعار مشابه

 

کمال‌الدین اسماعیل » رباعیات » شمارهٔ ۵۴۲

 

دارم ز حیات غصّه ها بیش از مرگ

پیوسته کنم شاد دل خویش از مرگ

گویی که بکام دل ببینم خود را

گر خود همه یک روز بود پیش از مرگ


متن کامل شعر را ببینید ...

کمال‌الدین اسماعیل
 

کمال‌الدین اسماعیل » رباعیات » شمارهٔ ۵۴۳

 

چون هست بلای زندگی بیش از مرگ

چندین چه کنی رنجه دل خویش از مرگ؟

گر زندگی اینست میندیش از مرگ

جهدی بکن و بمیر خود پیش از مرگ


متن کامل شعر را ببینید ...

کمال‌الدین اسماعیل