گنجور

اوحدی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۲۲

 

اوحد، دیدی که هرچه دیدی هیچست؟

وین هم که بگفتی و شنیدی هیچست؟

عمری به سر خویش دویدی هیچست

وین هم که به کنجی بخزیدی هیچست؟

اوحدی مراغه‌ای