گنجور

ابن یمین » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۱۹۴

 

ما انفس و افاق بدیدیم و گذشت

واندر سر هر دو خط کشیدیم و گذشت

کردیم توجه بمقام معلوم

وز گر مروی بدو رسیدیم و گذشت

ابن یمین