گنجور

ابن یمین » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۴

 

از خرد و بزرگ هر که دیدست مرا

بر مردم چشم خود گزیدست مرا

گر بد منم آنها ز چه با من نیک اند

بس بد که توئی کز تو رسیدست مرا

ابن یمین