گنجور

مولانا » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۵۴

 

عاشق همه سال مست و رسوا بادا

دیوانه و شوریده و شیدا بادا

با هشیاری غصهٔ هرچیز خوریم

چون مست شویم هرچه بادا بادا

مولانا
 
 
sunny dark_mode