گنجور

اشعار مشابه

 

محتشم کاشانی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۰

 

طراح که طرح این بنا ریخته است

انواع صنایع بهم آمیخته است

دهقانی باغ سحر پنداری از اوست

کز آب نهال‌ها برانگیخته است


متن کامل شعر را ببینید ...

محتشم کاشانی
 

سلمان ساوجی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۵۰

 

گل بین که ز عندلیب بگریخته است

با دامن با قلی در آمیخته است

بگذشته ز سبحان سخنی چون بلبل

وز دامن باقلی در آویخته است


متن کامل شعر را ببینید ...

سلمان ساوجی
 

نشاط اصفهانی » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۸

 

ساقی کامشب نشاط انگیخته است

زین باده که در ساغر ما ریخته است

غم سوزد و عمر سازد افزون گویی

با آب حیات آتش آمیخته است


متن کامل شعر را ببینید ...

نشاط اصفهانی