گنجور

سنایی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۶۳

 

تا این دل من همیشه عشق اندیش‌ست

هر روز مرا تازه بلایی پیش ست

عیبم مکنید اگر دل من ریش‌ست

کز عشق مراد خانه ویران بیشست

سنایی غزنوی