گنجور

مولانا » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۷۹۱

 

کس از خم چوگان تو گوئی نبرد

وز وصل تو ره به جستجوئی نبرد

گر یوسف دیده همچو یعقوب کند

از پیرهن حسن تو بوئی نبرد

جلال الدین محمد مولوی
 

اوحدی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۶۲

 

گل شرم چمن به هیچ رویی نبرد

از لاله خجالت سر مویی نبرد

شب غنچه ازان نواله بر شاخ آویخت

تا گربهٔ بید باز بویی نبرد

اوحدی مراغه‌ای