گنجور

سنایی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۵۰

 

گیرم که چو گل همه نکویی با تست

چون بلبل راه خوبگویی با تست

چون آینه خوی عیب جویی با تست

چه سود که شیمت دورویی با تست

سنایی غزنوی