گنجور

سید حسن غزنوی » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۳

 

از زلف تو دل برون گرفتم مطلب

آسان تر صلح چون گرفتم مطلب

گر هست امیدت که خوری آبی خوش

رنج دل من که خون گرفتم مطلب

سید حسن غزنوی