گنجور

خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۸۰

 

زآن پیش که بر سرت شبیخون آرند

فرمای که تا بادهٔ گلگون آرند

تو زر نه‌ای ای غافل نادان که تو را

در خاک نهند و باز بیرون آرند

خیام