گنجور

اشعار مشابه

 

سیف فرغانی » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۹

 

شب نیست که از غمت دلم جوش نکرد

واز بهر تو زهر اندهی نوش نکرد

ای جان جهان هیچ نیاوردی یاد

آن را که تراهیچ فراموش نکرد


متن کامل شعر را ببینید ...

سیف فرغانی
 

ابن یمین » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۲۱۷

 

آن بت که دمی جفا فراموش نکرد

با ما نفسی دست در آغوش نکرد

هر نکته که سر بسر بدو میگفتم

در بود ولی نگار در گوش نکرد


متن کامل شعر را ببینید ...

ابن یمین فریومدی