گنجور

نیر تبریزی » لآلی منظومه » بخش ۳۱ - رباعیات در مدح حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام

 

اندر شب آتش افروز علیست

تغییر دهندۀ شب و روز علیست

دل گفت علی مصوّر الارحام است

گفتم حاشا که صورت آموز علیست

نیر تبریزی
 
 
sunny dark_mode