گنجور

سنایی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۴۸

 

در راه قلندری زیان سود تو شد

زهد و ورع و سجاده مردود تو شد

دشنام سرود و رود مقصود تو شد

بپرست پیاله را که معبود تو شد

سنایی غزنوی