گنجور

میرداماد » دیوان اشراق » رباعیات » شمارهٔ ۱۶

 

آنیم که آتش تو قوت دل ماست

مستی و سرود می قنوت دل ماست

عنقای غم تو کآشیانش فلک است

در دام لعاب عنکبوت دل ماست

میرداماد