گنجور

کمال‌الدین اسماعیل » رباعیات » شمارهٔ ۶۴۳

 

در سنبل او شکست و تاب است بهم

در نرگس او خمار و خواب است بهم

از چرب زبانی که فتاده ست چو شمع

اندر دهنش آتش و آب است بهم

کمال‌الدین اسماعیل