گنجور

اشعار مشابه

 

ابوسعید ابوالخیر » رباعیات نقل شده از ابوسعید از دیگر شاعران » رباعی شمارهٔ ۲۰۹

 

دردا که همه روی به ره باید کرد

وین مفرش عاشقی دو ته باید کرد

بر طاعت و خیر خود نباید نگریست

در رحمت و فضل او نگه باید کرد


متن کامل شعر را ببینید ...

ابوسعید ابوالخیر
 

کمال‌الدین اسماعیل » رباعیات » شمارهٔ ۲۵۸

 

دیوان بگناه تو سفید باید کرد

وز بهر تو دین و دل تبه باید کرد

تا حاصلش آن بود که از دور مرا

دزدیده بروی تو نگه باید کرد


متن کامل شعر را ببینید ...

کمال‌الدین اسماعیل