گنجور

کمال‌الدین اسماعیل » رباعیات » شمارهٔ ۴۴۷

 

برخیز و دوای این دل تنگ بیار

وان بادۀ مشک بوی گل رنگ بیار

اخلاط مفرّح دل ار می سازی

یاقوت می و بریشم چنگ بیار

کمال‌الدین اسماعیل
 

حزین لاهیجی » رباعیات » شمارهٔ ۱۶۰

 

مطرب مگذار دم، نی و چنگ بیار

از یار، پیامی به دل تنگ بیار

سوی قفس ای باد سحرگه، خبری

از حلقهٔ مرغان شباهنگ بیار

حزین لاهیجی