گنجور

اوحدی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۴۵

 

هر دم لحد تنگ بگرید بر من

وین خاک به صد رنگ بگرید بر من

بر سنگ نویسید به زاری حالم

تا بشنود و سنگ بگرید بر من

اوحدی مراغه‌ای