گنجور

فیاض لاهیجی » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۵۵

 

گر دل ز فروغ عشق پیرایه کند

فردوس ز خاک پاش سرمایه کمند

این دانه که در زمین تن افکندند

گر برخیزد بر آسمان سایه کند

فیاض لاهیجی
 

واعظ قزوینی » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۶۸

 

ای گشته ز شب بخورد و خوابی خرسند

جان کرده ز پروردن تن زار و نژند

شرمت باد از خروس کاو شب همه شب

در ذکر و ترا نفیر خوابست بلند!

واعظ قزوینی
 

ایرج میرزا » رباعی‌ها » شمارۀ ۷

 

ای دوست به ذات حق تعالی سوگند

کز هجر تو ساعتی نیم من خرسند

وز یاد تو هیچ‌گه تغافل نکنم

تا حشر اگر برند بندم از بند

ایرج میرزا
 
 
۱
۳
۴
۵
sunny dark_mode