گنجور

حزین لاهیجی » رباعیات » شمارهٔ ۱۱۶

 

آنجا که رسوم ما و من برخیزد

ناسازی شیخ و برهمن برخیزد

پرچین نشود جبههٔ یکتایی او

موجی اگر از بحر کهن برخیزد

حزین لاهیجی