گنجور

اشعار مشابه

 

ابوسعید ابوالخیر » رباعیات نقل شده از ابوسعید از دیگر شاعران » رباعی شمارهٔ ۲۱۰

 

قدت قدم زبار محنت خم کرد

چشمت چشمم چو چشمه‌ها پر نم کرد

خالت حالم چو روز من تیره نمود

زلفت کارم چو تار خود در هم کرد


متن کامل شعر را ببینید ...

ابوسعید ابوالخیر
 

فرخی یزدی » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۱۲۰

 

آن میر که جا در اطلس وقاقم کرد

در جامعه خوش نامی خود را گم کرد

دانی که بود به چشم مردم محبوب

هر کس که نگاهداری از مردم کرد


متن کامل شعر را ببینید ...

فرخی یزدی