گنجور

اوحدی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۶۳

 

چون دوست نماند دل و جانیم همه

چون تن برود روح و روانیم همه

گر هیچ ندانیم برآییم به هیچ

عین همه‌ایم، اگر بداینم همه

اوحدی مراغه‌ای