گنجور

کمال خجندی » رباعیات » شمارهٔ ۳۵

 

ما روی تو بینیم نبینیم به ماه

تا روی تو بینم نبینم به ماه

راهی که رساند بتو ما را شب هجر

با روی تو بینیم نبینیم به ماه

کمال خجندی
 
 
sunny dark_mode