گنجور

اشعار مشابه

 

ابوسعید ابوالخیر » رباعیات نقل شده از ابوسعید از دیگر شاعران » رباعی شمارهٔ ۲۹۸

 

هرگز دلم از یاد تو غافل نشود

گر جان بشود مهر تو از دل نشود

افتاده ز روی تو در آیینهٔ دل

عکسی که به هیچ وجه زایل نشود


متن کامل شعر را ببینید ...

ابوسعید ابوالخیر
 

وحدت کرمانشاهی » رباعیات » شمارهٔ ۲

 

بی کسب کمال نقص زایل نشود

الطاف خدا شامل کاهل نشود

مقسوم بود رزق ولیکن وحدت

بی کوشش و بی تلاش حاصل نشود


متن کامل شعر را ببینید ...

وحدت کرمانشاهی
 

اهلی شیرازی » رباعیات گنجفه » صنف هفتم که برات است و کم براست »

 

ای آنکه مرا مهر تو از دل نشود

با لطف تو هیچ کار مشکل نشود

بی مهر عنایتت ز دیوان قضا

یک اقچه به شش برات حاصل نشود


متن کامل شعر را ببینید ...

اهلی شیرازی