گنجور

سنایی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۲۲

 

نیلوفر و لاله هر دو بی‌هیچ سبب

این پوشد نیل و آن به خون شوید لب

می‌شویم و می‌پوشم ای نوشین لب

در هجر تو رخ به خوان و از نیل سلب

سنایی
 

خاقانی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۹

 

از عشق بهار و بلبل و جام طرب

گل جان چمن بود که آمد بر لب

لب کن چو لب چمن کنون لعل سلب

جان چمن و جان چمانه بطلب

خاقانی
 

کمال‌الدین اسماعیل » رباعیات » شمارهٔ ۳۶

 

ای دل چو رسید روز اومید بشب

هیچت ناید زوصل آن شیرین لب

زان پیش که تیره گرددت دیده ز اشک

باری دگری بروشنایی بطلب

کمال‌الدین اسماعیل
 

رضاقلی خان هدایت » تذکرهٔ ریاض العارفین » روضهٔ اول در نگارش احوال مشایخ و عارفین » بخش ۸۴ - شمس سیستانی علیه الرّحمة

 

این قطرهٔ خون سیه قلب لقب

گفتا که منم محرم اسرار طلب

غم گفت که در خون کشمش اول بار

تا هر قلبی به لاف بگشاید لب

رضاقلی خان هدایت