گنجور

اشعار مشابه

 

ابوسعید ابوالخیر » رباعیات نقل شده از ابوسعید از دیگر شاعران » رباعی شمارهٔ ۶۹۷

 

تا ترک علایق و عوایق نکنی

یک سجدهٔ شایستهٔ لایق نکنی

حقا که ز دام لات و عزی نرهی

تا ترک خود و جمله خلایق نکنی


متن کامل شعر را ببینید ...

ابوسعید ابوالخیر
 

جامی » دیوان اشعار » واسطة العقد » رباعیات » شمارهٔ ۲۷

 

تا ترک عوایق و علایق نکنی

قطع نظر ازکل خلایق نکنی

در قبله توحید ز روی اخلاص

یک سجده شایسته لایق نکنی


متن کامل شعر را ببینید ...

جامی