گنجور

اشعار مشابه

 

قدسی مشهدی » رباعیات » شمارهٔ ۳۲۰

 

آن کز طرف خدا موفق نبود

از معرفتش امید، مطلق نبود

زین قوم مکن دعوی عرفان باور

کس عارف ذات حق به جز حق نبود


متن کامل شعر را ببینید ...

قدسی مشهدی
 

ابن یمین » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۲۳۷

 

ایدل اگرت کار موافق نبود

میدان که جهان بکام عاشق نبود

صدق آر فرا پیش که نوری ندهد

چون صبح دوم دلی که صادق نبود


متن کامل شعر را ببینید ...

ابن یمین فریومدی