گنجور

خاقانی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۳۳

 

گر عهد جوانی چو فلک سرکش نیست

چندین چه دود که پای بر آتش نیست

آنگاه که بود، ناخوشی‌ها خوش بود

و امروز که او نیست خوشی‌ها خوش نیست

خاقانی