گنجور

اوحدی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۶۴

 

خالت که به شیوه کار ده گیسو کرد

عیش از دل غمدیده من یکسو کرد

در زیر لبت سیاه کارانه نشست

تا آن لب ساده دل ترا سوسو کرد

اوحدی مراغه‌ای