گنجور

ابوسعید ابوالخیر » رباعیات نقل شده از ابوسعید از دیگر شاعران » رباعی شمارهٔ ۱۲

 

تا چند کشم غصهٔ هر ناکس را

وز خسّتِ خود خاک شوم هر کس را

کارم به دعا چو برنمی‌آید راست

دادم سه طلاق این فلک اطلس را

ابوسعید ابوالخیر
 

اوحدالدین کرمانی » دیوان رباعیات » الباب الثالث: فی ما یتعلق باحوال الباطن و المرید » شمارهٔ ۱۳۶

 

تا چند کشم غصّهٔ کس ناکس را

وز خسّت خود خاک شوم هر خس را

کارم به دو گز عبا چو برمی آید

دادم سه طلاق این فلک اطلس را

اوحدالدین کرمانی
 
 
sunny dark_mode