گنجور

سنایی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۳۷۶

 

خود ماه بود چنین منور که تویی

یا مهر بود چنین سمنبر که تویی

گفتی که برو نکوتری گیر از من

الله الله ازین نکوتر که تویی

سنایی غزنوی