گنجور

سنایی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۶۰

 

تا عشق قد تو همچو چنبر نکند

در راه قلندری ترا سر نکند

این عشق درست از آن کس آید به جهان

کورا همه آب بحرها تر نکند

سنایی
 

قدسی مشهدی » رباعیات » شمارهٔ ۲۹۷

 

با نام هنر به دهر، کس سر نکند

از مشعل مه، چراغ کس بر نکند

یابند چه بهره از کمال، اهل کمال؟

شادابی گوهر، لب کس تر نکند

قدسی مشهدی
 
 
sunny dark_mode