گنجور

حافظ » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۱

 

اول به وفا می وصالم درداد

چون مست شدم جام جفا را سرداد

پر آب دو دیده و پر از آتش دل

خاک ره او شدم به بادم برداد

حافظ شیرازی