گنجور

اوحدی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۲۰

 

غافل مشو، ای دل، که نیازم با تست

پوشیده هزارگونه رازم با تست

حرمان شبی دراز و جایی خالی

زانم که حکایت درازم با تست

اوحدی مراغه‌ای