گنجور

اشعار مشابه

 

حافظ » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱

 

جز نقش تو در نظر نیامد ما را

جز کوی تو رهگذر نیامد ما را

خواب ارچه خوش آمد همه را در عهدت

حقا که به چشم در نیامد ما را


متن کامل شعر را ببینید ...

حافظ شیرازی
 

سلمان ساوجی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۴

 

جز نقش تو در نظر نیامد مارا

جز کوی تو رهگذر نیامد ما را

خواب ار چه خوش آید همه را در عهدش

حقا که به چشم در نیامد ما را


متن کامل شعر را ببینید ...

سلمان ساوجی