گنجور

کمال‌الدین اسماعیل » رباعیات » شمارهٔ ۴۳۱

 

خصمت که ره قضای بد می جوید

پیکارة تو نه از خرد می جوید

بر تیغ تو کرد خویشتن را عرضه

بیچاره در اب مرگ خود می جوید

کمال‌الدین اسماعیل