گنجور

ابن یمین » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۵۲۴

 

ایگل مشو از بلبل خوشگوی نهان

آخر چه کنی از گل خود روی نهان

شمعی تو و پروانه جانسوز منم

کی شمع ز پروانه کند روی نهان

ابن یمین