گنجور

باباافضل کاشانی » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۷۳

 

عشق از ازل است و تا ابد خواهد بود

جویندهٔ عشق بی عدد خواهد بود

فردا که قیامت آشکارا گردد

هر دل که نه عاشق است، رد خواهد بود

باباافضل کاشانی
 

مولانا » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۷۶۳

 

عشق از ازلست و تا ابد خواهد بود

جویندهٔ عشق بیعدد خواهد بود

فردا که قیامت آشکارا گردد

هر دل که نه عاشق است رد خواهد بود

مولانا
 
 
sunny dark_mode