گنجور

حزین لاهیجی » رباعیات » شمارهٔ ۸۵

 

یک چند دل از پی تمنا گردید

جانم هدف طعنه اعدا گردید

گردید ز هر طرف چو راهم بسته

راه سر کوی دوست پیدا گردید

حزین لاهیجی