گنجور

سنایی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۵۵

 

ای گل نه به سیم اگر به جانت بخرند

چون بر تو شبی گذشت نامت نبرند

گه نیز عزیز و گاه خوارت شمرند

بر سر ریزند و زیر پایت سپرند

سنایی
 

مولانا » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۶۷۷

 

در کوی خرابات تکبر نخرند

مردی ز سر کوی خرابات برند

آنجا چو رسی مقامری باید کرد

یا مات شوی یا ببری یا ببرند

مولانا
 
 
sunny dark_mode